HydraRoc® 150 — Stenkista (150L)

HydraRoc är en stenkista används för att ta hand om fastighetens eget regnvatten om du inte har tillgång till kommunal dagvattenledning eller eget dike.

Samlar upp oönskat vatten från stuprören

Stenkistan HydraRoc är en viktig komponent i uppsamlingen av det "farliga" vatten som kommer från taket, som annars sätter sig nära huset. Flera stenkistor tillsammans skapar på så sätt din "vattensamlare" som illustrationen visar.

HydraRoc® – Tar hand om fastighetens Regnvatten!

Stenkista med Galler

Bra att veta om en stenkista

En stenkista används för att ta hand om fastighetens eget regnvatten om du inte har tillgång till kommunal dagvattenledning eller eget dike.

Flertalet kommunerna har börjat ställa krav på LOD = Lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation. Då är dagvattenkassetter lösningen för att bygga en effektiv stenkista med minsta möjliga arbetsinsats.

Vattnet leds från hustaket via rör till dagvattenmagasinet bestående av lämpligt antal kassetter som du grävt ner på tomten. När det regnar fylls magasinet upp och vattnet kommer att sippra ner i marken genom botten på dagvattenkassetten. Hur snabbt och hur mycket vattnet rinner undan beror på jordens beskaffenhet. Kom även ihåg att montera lövrensare på stuprören så inte löv och annat skräp kan komma in i magasinet.

HydraRoc® — Fördelar

Se på vilket sätt vår Stenkista skiljer sig från mängden.
Stenkista som kräver mindre grävarbete by Umik Solutions

Kräver mindre grävarbete.

Stenkista absorberar 144 L

Absorberar upp till 144 liter per förpackning. Oändligt antal Stenkistor kan kopplas samman för att klara av extrema volymer av vatten. Klips medföljer.

Geotextil hindrar jord och rötter att tränga in

Geotextil hindrar jord och rötter att tränga in. Geotextil medföljer i förpackningen.

Klarar att trafikeras med lätt lastbil om den är monterad min. 80 cm under marknivå.

Oerhört stark konstruktion – Klarar att trafikeras med lätt lastbil om den är monterad  0,8m under marknivå.

HydraRoc® — Specifikationer

  • Material: Åldersbeständig PP
  • Utnyttjandegrad: +96%
  • Storlek: 50 x 100 x 30 cm alt. 50 x 50 x 60
  • Inlopp Dia: Ø160 mm
  • Vikt: 8 kg
  • Vattenvolym: 144 Liter
  • Kapacitet takyta: 26 m2/förpackning
  • Tillverkad i Sverige
Kontakta Oss

Hör av dig till oss!

Kontakta oss om du har frågor om våra produkter.
Namn E-post Meddelande Submit